I-Says

รวบๆ ผม

posted on 18 Nov 2017 16:31 by knoie in I-Says

ดูเหมือนว่าสาวๆ จะไปงานกัน งานที่ต้องรวบผมล่ะ

 

 

ขอบคุณครับ

SummerAlter

posted on 06 Nov 2017 22:08 by knoie in I-Says

ไรเดอร์จาก Fate ซี่รีย์นี้ รู้จักตัวละครจากอาร์ตเวิร์ค ตามเว็บ เสียเป็นส่วนมาก

ได้ข้อมูลจากวิกิ เดี๋ยวค่อยมาแก้ไม้ถูพื้นตอนลงสีอีกที *-*

 

 

 

ขอบคุณครับ