สเก็ตตัดเส้นหมึก ลองออกแบบชุดใหม่ ด้วย

 อันบน^ จากหมึกซีอิ้ว

 

อันล่าง v จากหมึก Pilot

 

 

ขอบคุณครับ

 

Comment

Comment:

Tweet